Організація і проведення дискусій

 

Сучасний підхід до дистанційного навчання передбачає обов’язкове використання різноманітних форм спілкування викладача із слухачами і слухачів один з одним як у синхронному, так і в асинхронному режимах. Формами спілкування можуть бути листи, чати, дискусії.

Навчальне середовище “Веб-Клас ХПІ” забезпечує всі ці можливості за допомоги реалізації окремих модулів:

 • Форум реалізує асинхронний вид спілкування, при якому тьютор або слухач пропонують проблемні питання, які обговорюють учасники дискусії на протязі визначеного заздалегідь, але досить довгого часу. Всі листи, надіслані у Форум, зберігаються у базі даних середовища, що дозволяє слухачам і тьютору у будь-який час брати участь у дискусії.

 • Пошта дозволяє використовувати внутрішній ресурс середовища для листування. Вона стає актуальною, якщо слухач має проблеми з персональною поштовою скринькою.

 • Чат реалізує синхронний колективний вид спілкування, в якому за короткий відрізок часу можна вирішити актуальні питання. 

Чати можуть використовуватися з різних причин: знайомства, обговорення інформаційних та організаційних питань, методики навчання, рівнів адаптації, створення емоційного фону, контролю навчального процесу та ін. 

Під час проведення добре обміркованого, гнучкого і невимушеного чату тьютор може сприяти одночасно обговоренню 4 – 5 тем, що цікавлять слухачів. Ця можливість чату робить спілкування дуже цікавим, корисним і пізнавальним, що відчувають слухачі, часто обмінюються адресою і продовжують вже листуватися за цікавою темою. Саме невимушеність чату активізує учасників і обіцяє появу цікавих результатів.

Форум

Робота у Форумі

Організація дискусій у дистанційному навчанні дає можливість всім учасникам курсу спілкуватися без обмежень у часі і місці їх проведення.

 

Рис. 9  Форум

 Щоб почати роботу у модулі Форум, на стартовій сторінці (рис. 1) натисніть кнопку Форум. Відкриється вікно (рис. 9). Треба вибрати тему форуму і натиснути кнопку Загрузити Форум. Після цього відкривається робоче вікно Форуму (рис. 10).

Призначення кнопок у вікні Форум і зв’язаних з ними полів для відповіді визначає таблиця 1.

 

Рис. 10  Робоче вікно Форуму

 

Призначення кнопок у вікні Форум і зв’язаних з ними полів.

Табл. 1

Кнопка

Призначення

Зв’язане поле

Перечитати список

Перечитує зміну усіх полів

Коли

Меню сортування поля вибору:

 • Коли по даті створення
 • Хто – по автору
 • Заголовок – по заголовку
 • Доступ
 • по зменшенню
 • по збільшенню

Відобразити всі повідомлення

 

Прапорець

полів вибору

 - усі попередні зміни фільтрів автоматично відслідковуються

 - для встановлення змін фільтрів потрібно натиснути кнопку

Всі поля вибору

Прочитати

Розкриває текст повідомлення у нижньому вікні

Повідомлення, що має відкритися, попередньо потрібно відмітити прапорцем  

Відміна

Очистити вибрані повідомлення

 

Репліка

Створення репліки до вибраного повідомлення. Наявність знака § в темі повідомлення означає присутність вкладеного листа (репліки)

 

Нове повідомлення

Включається редактор нових повідомлень

 

Тема

Вибрати тему форуму

У випадаючому списку обирається потрібна тема

 

Створення повідомлення у Форумі

Для створення повідомлення треба у робочому вікні модуля Форум (рис. 10) натиснути на кнопку Нове повідомлення, після чого відкриється вікно редактора (рис. 11).

 

Рис. 11  Вікно редактора повідомлення модуля Форум

 Щоб заповнити у ньому поля вводу, бажано спочатку ознайомитись із таблицею 2, де надані призначення полів і приклади заповнення. Текст повідомлення і тему можна форматувати тегами мови html, деякі з них можна вводити автоматично безпосередньо з панелі редактора (наприклад, виділення тексту кольором).

Призначення кнопок модуля Створення нового повідомлення (рис. 11) і зв’язаних з ними полів.

 Поля редактора повідомлень

Таблиця 2

Поле

Призначення

Приклад

Хто

Автоматично записується ім’я учасника, що створює повідомлення.

Ім’я слухача

Група

Автоматично записується назва групи, до якої належить учасник

ФТ-22

Тема

Записується тема повідомлення

Привітання

Розмір

Автоматично визначає розмір поточного повідомлення

До 2000 символів

Команди

Очистити: очистити повідомлення
Переслати: відправлення створенного листа

 

 

Теги

Можливість вибрати теги форматування письма:

 • Кінець строки <br>
 • Абзац <p>
 • Лінія <hr>
 • Червоним коліром <font color=”red”>
 • Без формата
 • Підпис

 

Текст

Записується текст повідомлення

Ласкаво просимо

 

Попередній перегляд створеного повідомлення здійснюється автоматично у нижній частині вікна створення листа.

Рекомендації: перед тим, як зберегти повідомлення у базі даних, зверніть увагу на попередній вигляд (кнопка Перегляд) і відкоректуйте читабельність тексту. Задовге повідомлення обов’язково розбивайте по рядках (використовуйте тег <br> або клавішу Enter).

 

Перегляд повідомлень учасників дискусії

Перегляд повідомлень відбувається у робочому вікні Форуму (рис. 10). Можна подивитися всі наявні повідомлення, або зробити вибирання, користуючись фільтрами (табл. 2):

Створення репліки

Проведення дискусії має на думці не тільки диспут у основній течії питання дискусії, але й обговорення інших паралельних питань, які, так чи інакше, виникають у процесі дискусії. Щоб виділяти такі підпитання, слід користатися опцією Репліка у робочому вікні Форуму (рис. 10).

Процес створення репліки:

 1. В робочому вікні Форуму виберіть листа, до якого бажаєте додати репліку.

 2. Поставте галочку у полі Читати напроти повідомлення, до якого ви посилаєте репліку.

 3. Натисніть кнопку Репліка.

 4. З’явиться вікно редактора, аналогічне вікну створення звичайного повідомлення Форуму (рис. 10). Заповніть його поля, напишіть текст репліки. За необхідністю використайте теги html.

 5. Натисніть кнопку Переслати.

 6. При перегляді основного повідомлення (наявність репліки підтверджується позначкою $ у темі повідомлення), буде виводитись і репліка до цього повідомлення. Кількість реплік для одного повідомлення не обмежена. Створення репліки до репліки не передбачено.

 

Електронна пошта

Робота з поштою

За умови неможливості повноцінної роботи з особистою поштовою скринькою можна скористуватися ресурсом Пошта курсу. Цей ресурс дозволяє відсилати листи одному адресату і групі, здійснювати листування як проміж слухачами, так і між слухачами і тьютором.

Рис. 12 Пошта Курсу

Щоб активізувати цей модуль, натисніть кнопку Пошта на стартовій сторінці курсу (рис. 1). Відкриється вікно (рис. 12) Пошта Курсу.

Робота з поштою самісінько така ж, як у модулі Форум. Призначення кнопок та полів цього вікна аналогічна вже наведеним в описі робочого вікна Форуму (дивись табл. 1). Відмінним є те, що слухач має можливість вилучати непотрібні повідомлення (для цього їх потрібно помітити прапорцем і натиснути кнопку Вилучити).

Створення листа в Пошті курсу

Для створення листа натисніть кнопку Нове повідомлення у вікні Пошта курсу (рис. 12). У відповідь з’являється вікно редактора Створення нового листа (рис 13), у якому треба заповнити поля вводу згідно з таблицею 3. Текст листа і тему можна форматувати тегами мови html, причому деякі з них можна вводити автоматично безпосередньо з панелі редактора (рис 10), наприклад виділення тексту кольором (<font color = “red”>).

 

Рис. 13  Вікно для створення нового листа в модулі Пошта

 Призначення кнопок модуля Створення нового листа

Таблиця 3

Поле

Призначення

Приклад

Хто

Автоматично записується ім’я учасника, що створює повідомлення

слухач

Кому

У випадаючому списку вибирається адресат, ним може бути вся група, або один з членів групи

 Всім

 Учаснику № 1

Тема

Записується тема повідомлення

Привітання

Розмір

Автоматично визначає розмір поточного повідомлення

До 2000 символів

Команди

Очистити: очистити повідомлення

Перегляд: попередній перегляд створеного повідомлення

Переслати: відправлення створеного листа

 

Вибери теги

Можливість вибрати теги форматування письма:

 • Кінець строки
 • Абзац
 • Лінія
 • Червоним коліром
 • Без формату
 • Підпис

 

Текст

Записується текст повідомлення

Пишіть частіше!!

 Створення репліки до листа в Пошті курсу

Створення репліки у пошті цілком аналогічно створенню репліки у Форумі.

 

Чат

Можливість синхронного спілкування (режим реального часу) реалізовано у модулі Стрічка віртуального навчального середовища “Веб-Клас ХПІ”. Цей модуль активізується при натисканні на кнопку Стрічка на стартовій сторінці курсу (рис 1). Вся робота з Чатом відбувається у відкритому заздалегідь вікні цього модуля (рис. 14).

 

Рис. 14  Вікно Чату

Модуль Стрічка дозволяє:

 • Проводити спілкування в існуючому чаті.

 • Зберігати повідомлення чатів, що вже відбулися, у базі даних курсу і за необхідністю відкривати їх слухачам для читання.

 • Виконувати автоматичний аналіз результатів чату.

Робота у чаті

Після натискання на кнопку Стрічка (рис 1) відкривається вікно Вашого чату (рис. 14), у верхній частині якого виводяться отримані репліки учасників чату, а у нижній розташовані поля і кнопки управління.

Призначення полів і кнопок наведено у Таблиці 4

Призначення полів вікна Чат

Таблиця 4

Поле

Призначення

Від усіх

 • Від усіх – у верхній частині екрана виводяться репліки від усіх учасників чату
 • Прізвище – виводяться репліки вибраного учасника

Усі

 • Усі – у верхній частині екрана виводяться усі репліки
 • Останні 5-100 – виводиться вибрана кількість реплік

Прізвище

Коментар до репліки при виводі її на екран. Вибирає самостійно учасник чату

LIFO/FIFO

Режим відображення всіх реплік:

 • LIFO – на самому верху екрана відображається остання з надісланих реплік (опція зручна під час здійснення участі у чаті);
 • FIFO -  на самому верху екрана відображається перша з надісланих реплік (опція зручна під час перегляду змісту минулого чату)

Ручне

Частота оновлення реплік на екрані:

 • Ручне – оновлення руками за рахунок натискання на кнопку Оновити
 • Автомат N сек. – автоматичне оновлення екрана

Емоції

Додавання вибраного смайлика до репліки

Для кого

Вибір адресату, якщо репліку адресовано конкретній людині. Репліка при цьому видна всім, ім’я адресату відображається на екрані виводу перед реплікою

Повідомлення

Поле для вводу репліки

Відіслати повідомлення

Натискається після заповнення поля вводу репліки і вибору позначки емоції (смайлика). Після натискання кнопки репліка стає доступною для всієї аудиторії

 

Для аналізу результатів і перегляду існуючого стану чату можна скористатися наступними кнопками вікна Чат:

Кнопка

Призначення

Хто у чаті

Список слухачів, що беруть участь у обговоренні

Статистика

Фіксування кількості реплік, що надіслані кожним слухачем, та їх відсоткове відношення до загальної кількості реплік

Аналіз

Відображення всіх учасників у алфавітному порядку зі всіма сказаними ними репліками.

Режим зручний для тьютора при перегляді наприкінці чату кількості і якості того, що сказав кожен з учасників під час чату

 

Перегляд ходу обговорення минулого чату

Всі репліки чату, як і самий чат, зберігаються у базі даних курсу, отже у будь-який час є можливість переглянути хід обговорення, для чого вибрати потрібний чат у вікні Стрічки:

Послідовність: Стрічка (рис. 1)® Стрічка чатів ® Почати роботу у чаті.

Перегляд минулого чату здійснюється так само, як і робота в чаті, - натисканням на кнопку Починати роботу у чаті. При цьому всі опції режиму перегляду реплік, які доступні під час проведення чату, також доступні при перегляді, за винятком лише вводу нових реплік.

 

17.06.2004