6

 Глосарій

Глосарій призначений для створення колекцій (наборів) посилань, що стосуються матеріалів дистанційного курсу (понять, ситуацій, визначень діяльності та ін.), акцентують увагу на головних аспектах контексту і контенту, що дозволяє слухачу створювати особистий інформаційний простір (тезаурус) з предмету, що вивчається.

У глосарії можуть бути створені такі посилання:

  • гіперпосилання на текст;
  • літературні посилання із зазначенням джерел;
  • словникові посилання (тлумачення і визначення понять);
  • цитати, афоризми та ін.

Сукупність гіперпосилань створює загальну уяву про наповненість гіперпростору матеріалами, що стосуються даної теми. Зміст гіперпосилань показує ступінь новизни матеріалів курсу, актуальність і значущість для слухача вивчення даної інформації.

Літературні посилання формують базу посилань на звичайні джерела інформації (журнали, газетні статті та ін.). Використання цього ресурсу допоможе знайти потрібну додаткову літературу до теми, що вивчається.

Словникова стаття дозволяє створити невеличкий тлумачний словничок за основними поняттями курсу. Відвідини даного виду ресурсу дають можливість ознайомитися з тими основними термінами, визначенням та поняттями, що формують зміст курсу і обов’язково будуть зустрічатися у процесі навчання у курсі.

Сукупність цитат формує уяву про участь і особистий вклад до даної теми інших авторів: учених, наукових діячів, дослідників, лекторів, письменників та ін.

Для перегляду словника потрібно вибрати словник із запропонованих у меню глосарію Вибери необхідний словник (рис. 17). Після цього треба натиснути кнопку Перегляд словників. Поле Текст надане для вводу ланцюжка символів, за якими буде здійснюватися сортування записів, що переглядаються у поточному словникові. Для того, щоб ними скористуватися, треба набрати необхідні символи, вибрати словник і натиснути Перегляд словників.

 

Рис. 17 Вікно модуля Глосарій

 

17.06.2004