Національний Технічний Університет
"Харківський Політехнічний Інститут"
Проблемна Лабораторія Дистанційного Навчання


Веб-Клас
ХПI

представляє
дистанцiйний курс
Практикум
тьютора

Творение может пережить творцов:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца!

Микеланджело Буонарроти

Сьогоднi 12.12.2017
день (0 тиждень) навчання
  © 2001-2017 ПЛДО  
 
 
 
Коротка характеристика курсу. Загальнi вимоги до майбутнього слухача.
Вiдомостi про розробникiв дистанцiйного курсу.
Про керiвника занять та способах зв'язку з ним.
Заповнення реєстрацiйного бланку та передача його до бази даних.
Вiдкриття доступу до матерiалiв дистанцiйного курсу.
Перегляд занять стандартного курсу.
Перегляд iндивiдуальних занять.
Перегляд ресурсiв з бази даних.
Он-лайн тестування слухачiв даного курсу.
Iнтерактивний словник.
Пошта даного курсу.
Дискусiйний форум даного курсу.
Набiр чатiв.
Вихiд. Це вiкно необхiдно закривати останнiм при роботi з курсом.
 Лист адмiнiстратору   Новини дня Останнє оновлення: 25.12.04 (v.2.53)
© 2001-2017 ПЛДН Вiртуальне навчальне середовише "Веб-Класс-ХПИ" Ви є 7525  вiдвiдувачем